Informatica.nl
Informatica.nl
Site is under constructionSite under construction..
 

Het vak, het beroep en de opleidingen

Informatica.nl wil de belangstelling voor ICT stimuleren. Hier vind je informatie over het vak, de banen en de opleidingen.

Volgens Wikipedia:

Informatica (ook computerwetenschappen) is de studie en de wetenschap van de theoretische fundamenten van De informatica is een multidisciplinaire wetenschap, ontstaan uit (onder meer) de wiskunde en de elektrotechniek. Bepaalde aspecten van de informatica zijn bovendien geinspireerd op de biologie, zo denken we aan onder andere neurale netwerken en genetische algoritmes.

Informatica kan worden omschreven als de wetenschap die zich bezighoudt met de beheersing van complexiteit, onder andere op het vlak van informatie en gegevens, communicatie, softwarebouw en technisch-wetenschappelijk rekenen. De term complexiteit slaat hier op de meer algemene betekenis en niet op de complexiteitstheorie. De informatica is de wetenschap die de informatiestructurering, systemen, en logica achter deze programmering bestudeert.

Hoe informatica zich verhoudt tot computertechniek

Het begrip Computerwetenschap is een wel gehanteerd synoniem voor informatica, maar deze term dekt de lading maar ten dele. Informatici houden zich niet bezig met het bouwen en programmeren van computers maar gebruiken computers om onderzoek te doen naar het ontstaan en de verspreiding van informatie. Informatica en computers verhouden zich op dezelfde wijze tot elkaar als sterrenkunde en telescopen.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de tak van techniek die zich bezighoudt met het programmeren van computers en communicatiesystemen.

 

 

Om in Europa in het digitale tijdperk minimaal bij te kunnen blijven, dienen we ervoor te zorgen dat er voldoende mensen zijn die de taal van het digitale tijdperk vloeiend spreken. Het blijkt dat er in Europa een groeiend tekort is aan hoog opgeleide ICT-ers.

 

Je bijdrage aan/commentaar op deze site is welkom.
Contactadres:

In beeld:

'TU/e blinkt uit in samenwerking met overheid en bedrijven' Elsevier juni 2011

TUe Docentenmiddag Informatica Docenten - 21 maart 2012
'TU Delft nummer 1 in verzilveren van kennis' Elsevier juni 2011
Nieuwe tracks TU/e; Web Science en Software Science
 

Meer..........

Home
Volgende
Vorige
Agenda
Informatie
Contact


Hosted by TU/e | disclaimer | colofon | © 2011-2012 informatica.nl

Site is under construction, updates will follow soon!